Atelje' BimArt
Välkommen till
Österlenskatten
och
Konstnär
Birgitta "BIM" Nilsson
Copyright © 2018. All Rights Reserved by Birgitta BIM Nilsson. Sidan uppdaterad Oktober 2022
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan, kontakta: Österlenskattens webmaster!
Konstnären som blir så glad när hon målar
att det smittar av sig på betraktaren!
Hälsar dig Välkommen till sin Atelje!
Birgitta (BIM) Nilsson
Atelje BimArt
Österlenskatten